Disclaimer Libra Energy

 
Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten informatie over op welke manier Libra Energy B.V. verantwoordelijk is voor de informatievoorziening op haar websites. Leest u deze voorwaarden s.v.p. door voordat u gebruik maakt van onze website. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u onderstaande voorwaarden en alle onze overige voorwaarden waarnaar wordt verwezen en die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Gebruik van deze website

Libra Energy B.V. doet haar uiterste best om altijd juiste en accurate informatie op haar website te vermelden. Echter, wij kunnen geen garantie geven aangaande de juistheid, accuraatheid en volledigheid van de inhoud. De websites van Libra Energy B.V. hebben als doel bezoekers van informatie te voorzien over haar producten en diensten. Wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder dit vooraf te melden.

Libra Energy B.V. is niet aansprakelijk op het niet correct functioneren van de website of voor enige onjuiste, inaccurate of incomplete product- of prijsinformatie.

Verwijzingen naar andere websites

Libra Energy B.V. is niet verantwoordelijk  voor de inhoud van websites van derden  waar op onze website naar verwezen wordt. Links naar externe websites zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoekers. Houd er bij het openen van externe websites rekening mee dat Libra Energy B.V. geen controle heeft op de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op deze websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, en afbeeldingen) zijn eigendom van Libra Energy B.V. of zijn met toestemming van de betreffende partij opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Libra Energy B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende partij, tenzij aangegeven. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online aanbiedingen

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Libra zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Andere voorwaarden en/of bepalingen zullen nimmer worden geaccepteerd. Hier vindt u onze algemene voorwaarden, die u kunt inzien en opslaan.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Wijzigingen

Libra Energy B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

 

Contactgegevens:

Libra Energy B.V., Eendrachtsstraat 199, 1951AX Velsen-Noord, KvK. 37140128, T: +31 (0)88 88 80 300,  E: customersupport@libra.energy

 

 

© Copyright 2019 Libra Energy B.V.

WhatsApp
Downloads