After Sales Service voor omvormers, RMA formulier

Problemen met een omvormer? Wij helpen u.
 

Altijd vervelend als er problemen zijn met een omvormer. Libra Energy helpt u graag! Hoe doen wij dat?

1. Bel het Libra Energy After Sales team op +31(0)88 888 0320. Heel graag willen wij weten wat het probleem is;

2. Leg uit wat het probleem met de omvormer is. Het team gaat samen met u bekijken wat de beste oplossing is;

3. Mocht de omvormer gerepareerd moeten worden of is vervanging nodig van het apparaat dan zullen wij u vragen onderstaand Service Request RMA Formulier in te vullen en in te zenden.

Het is belangrijk dat u onderstaande vragenlijst zo compleet mogelijk invult. Vergeet niet het serienummer van de omvormer en een kopie/scan van het aankoopbewijs te uploaden. Wanneer u inlogt in uw webshop-account wordt het eerste gedeelte automatisch ingevuld.

Ouder dan 5 jaar?

Is de omvormer ouder dan 5 jaar en wilt u een garantieclaim indienen? Dan hebben wij uw bewijs van garantieverlenging nodig. Dit document kunt u als scan uploaden onderaan de vragenlijst.

Onderzoek

Het kan zijn dat er na onderzoek blijkt dat de omvormer geen gebreken heeft, dan zijn wij genoodzaakt onderzoeks- en handlingskosten in rekening te brengen. De kosten hiervan bedragen € 50,- (excl. BTW). Wanneer er een reparatie moet plaatsvinden, dan bedragen de kosten hiervoor minimaal € 100,-. Vanzelfsprekend gaan we eerst met u in overleg voordat wij een reparatie uitvoeren.

 
  • * Verplicht in te vullen
  • De bevestiging van de RMA-aanvraag wordt naar dit e-mailadres gestuurd.
  • Let op: geen privégegevens van de eigenaar van de omvormer toevoegen. Alleen het daadwerkelijke probleem.
  • Upload scans of PDF's van het aankoopbewijs en/of bewijs van garantieverlenging
    Sleep bestanden hierheen of
  • Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) accepteert Libra Energy bv alleen gegevens van de eigenaar van de omvormer wanneer u schriftelijk kunt aantonen dat de eigenaar toestemming heeft gegeven om privégegevens met Libra Energy bv te delen vanwege ondersteuning of garantieverlening verzorgt door Libra Energy bv. Mocht u (nog) geen toestemming hebben kunnen wij alleen aan u de ondersteuning verlenen en niet direct aan de eigenaar. Aanvinken indien u toestemming heeft.

 

WhatsApp
Downloads