FAQ: Hoe ontwerp ik een SolarEdge systeem voor dakvlakken met verschillende oriëntaties?

Wanneer u zonnepanelen wilt plaatsen op daken met verschillende oriëntaties, is het belangrijk om uit te rekenen of dit mogelijk is.

Hulpmiddelen

1. U kunt dit uitrekenen met behulp van de online tool van SolarEdge: Site Designer

2. Ook kunt u het programma zelf downloaden

Werkwijze van de tool

Nadat u de zonnepanelen met behulp van de tool op de daken heeft ingedeeld, volgt er een advies welk type omvormer in combinatie met welk type optimizers er toegepast dienen te worden (zie afbeelding 1).

Foutmelding

Ga vervolgens naar het tabblad Design (1) om te controleren of er bij de huidige indeling van zonnepanelen een waarschuwing verschijnt. Indien er een geel uitroepteken verschijnt (2), betekent het dat er een ‘yieldfactor’ optreedt. Deze ‘yieldfactor’ komt tevoorschijn als de opbrengstschatting lager is dan verwacht (3).

Afbeelding 1

SE Site Designer foutmelding

Oplossing

Door de optimizers P300, P370 en P500 uit te vinken (zie afbeelding 2), wordt er een nieuw advies berekend, waarbij de yieldfactor meestal verdwenen is. Er worden mogelijk andere optimizers geadviseerd, bijvoorbeeld de P404 of P405. Een andere oplossing is een uitvoering met meerdere strings.

Afbeelding 2

SE Site Designer keuze

Correct advies

Door het nieuwe advies -in dit geval met de andere optimizers- opnieuw te bekijken bij het tabblad Design, ziet u wat de nieuwe (hogere) opbrengstschatting is (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3

SE Site Designer correct

WhatsApp
Downloads