FAQ: Hoe installeer ik veilig op hoogte?

Het werken op hoogte, zoals vaak bij het installeren van zonnepanelen aan de orde is, brengt risico’s met zich mee. Libra Energy informeert u graag wanneer er welke maatregelen genomen moeten worden ter bescherming van de installateur.

Bij werkzaamheden die uitgevoerd worden vanaf een hoogte van 2,5 meter zijn maatregelen tot valbeveiliging verplicht. Ook bij werkzaamheden onder 2,5 meter waarbij er sprake is van extra valgevaar door uitstekende voorwerpen of vallen in water is valbeveiliging vereist.

Welke maatregelen moeten worden genomen?

Bij het nemen van maatregelen hebben bronmaatregelen, waarbij het gevaar wordt weggenomen altijd de voorkeur boven collectieve afscherming van het gevaar. Een voorbeeld van collectieve afscherming het plaatsen van een (tijdelijk) hekwerk.

Alleen als zowel bronmaatregelen als collectieve maatregelen niet mogelijk zijn, wat vaak het geval is bij het monteren van zonnepanelen, mogen persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bijvoorbeeld:
  • Een eenpersoons werkbak, bevestigd aan een kraan of een heftruck. Dat is alleen toegestaan als de werkzaamheden van korte aard zijn en de werkbak hiervoor geschikt en gekeurd is.
  • Een valbeveiligingssysteem bestaat uit harnasgordel en valdemper. Hiermee is de gebruiker niet alleen beschermd tégen een val, maar ook tijdens de val en daarna. Het bevestigingspunt moet zo ingesteld zijn dat de valafstand zo kort mogelijk is. Tevens is het verplicht medewerkers te trainen in het gebruik van een dergelijk systeem. Er zijn twee mogelijkheden voor valbeveiligingssysteem. een vallijn – ‘fall restraint’ – sluit een val volledig uit, omdat de persoon niet bij de rand kan komen. Een ‘fall-arrest’ is een veiligheidslijn die voorkomt dat de persoon de grond raakt.[1]

Platte daken

Ook bij platte daken bent u verplicht om valbeveiliging toe te passen vanaf een hoogte van 2,5 meter. Hiervoor kunt u dezelfde maatregelen nemen als voor schuine daken. Bij grote platte daken kunnen, als alternatief voor bovenstaande maatregelen, veilige en onveilige zones worden aangebracht. De veilige zone moet zich minimaal op 4 meter van de dakrand bevinden. Binnen die veilige zone mogen dan werkzaamheden worden uitgevoerd zonder valbeveiliging. Die zone moet natuurlijk zeer duidelijk worden aangegeven middels borden. De onveilige zone bevindt zich binnen de 4 meter van de dakrand en mag niet worden betreden zonder beschermingsmiddelen.[2]

Eenvoudig en toch veilig installeren

Bij Libra Energy begrijpen wij als geen ander dat u als installateur het liefst zo snel en efficiënt mogelijk werkt. Daarom zijn wij, samen met onze partnerleveranciers, altijd bezig om dit op een veilige manier mogelijk te maken. Zo heeft Van der Valk Solar systems dit jaar een nieuw profiel ontwikkeld dat tot 2,5x sterker is dan conventionele profielen. Hiermee wordt installeren een stuk eenvoudiger: profielen buigen of torderen minimaal wanneer er gewicht op komt tijdens het installeren. Bekijk hier deze profielen in onze webshop.

[1] Bron: https://www.arboportaal.nl
[2] Bron: https://www.ar.nl/dakbeveiliging/valbeveiliging-plat-dak

 

WhatsApp
Downloads