FAQ: Wat komt er kijken bij een SDE+ aanvraag voor Zon PV?

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren. De subsidie is mogelijk voor systemen met een vermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Ook in 2018 heeft de SDE+ twee openstellingsrondes, de voorjaars- en najaarsronde. De SDE+ voorjaarsronde 2018 is gesloten. De minister maakt het beschikbare budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde voor de zomer 2018 via een Kamerbrief bekend.

Budget

De voorjaars- en najaarsronde hebben drie fases in 2018. Iedere fase heeft een maximum fasebedrag dat oploopt van 9 €ct/kWh) in fase 1 tot 13 €ct/kWh in fase 3. Het totaalbudget voor SDE+ voorjaar 2018 bedroeg €6 miljard.

Een deel van dit totaalbudget was beschikbaar voor Zon PV: Vanaf 2018 wordt voor Zon PV onderscheid gemaakt tussen elektriciteit die op het net wordt geleverd ‘netlevering’ en elektriciteit die meteen gebruikt wordt ‘niet-netlevering’. Hierdoor hebben de categorieën Zon-PV elk twee correctiebedragen en twee basisenergieprijzen. In de subsidieaanvraag geeft u aan wat het verwachte eigen verbruik gaat zijn.

Haalbaarheidsstudie

Indien u subsidie aanvraagt voor meer dan 500 kWp bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze bij de aanvraag te voegen. Hier vindt u een handleiding  van RVO voor het maken van een haalbaarheidsstudie

Omgevingsvergunning

Als de zonnepanelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel, dan is een omgevingsvergunning verplicht. De vergunning moet afgegeven zijn voordat de SDE+ subsidie wordt aangevraagd. Plaatst u de PV-installatie op een nieuw te bouwen gebouw? Voeg dan bij uw subsidieaanvraag de verleende omgevingsvergunning van het bouwwerk toe.

Dakopstelling

Door voor de subsidieaanvraag een goede analyse te maken van het dak waarop de installatie geplaatst zal worden, zorgt u voor een optimale realisatie binnen de termijn van 1,5 of 3 jaar. Bereken het dakoppervlak en houdt rekening met eventuele obstakels die op het dak staan. Voor advies in uw dakopstelling staat het team van Libra voor u klaar! Bel +31 (0)88 88 80 300 of mail naar customersupport@libra.energy voor vragen.

Meer informatie over de voorjaarsronde van de SDE+ subsidie 2018 vindt u hier op de website van RVO

WhatsApp
Downloads