FAQ: Wat komt er kijken bij het installeren van zonnepanelen?

Door Bart van den Bosch – product manager Libra Energy
Hieronder ziet u een praktisch stappenplan voor het aansluiten en controleren van zonnepanelen. 

1.  Controleer de string lay-out op tekening.
2.  Noteer de serienummers in de tekening (IN HET LEGPLAN)
3. Leg de bekabeling van de panelen naar de omvormer volgens tekening.
4. Markeer de kabels met plus of min stringnummer en omvormer nummer (evtl. ingang nummer MPPT 1 Enz.)
5. Controleer altijd polariteit (plus en min of dit correct is met de juiste connectoren) alvorens aan te sluiten.
6. Controleer of de string is aangesloten en of de open klem spanning juist is (aantal panelen in serie x Voc). Bij parallelle schakeling van de stringen moet de parallelle spanning worden gemeten. Dus altijd meten op enkelvoudige stringen (beter is om ze eerst individueel te meten (LET OP DIT ZIJN HOGE DC SPANNINGEN, GEVAARLIJK)
7. Indien het niet goed is controleer alle verbindingen in de string.
8. Eventueel kan ieder paneel ook nog individueel gemeten worden. Op dat moment meet men de Voc spanning.
9. Controleer van alle stringen de polariteit en de hoogte van de Voc spanning van de string.
10. Meet de werking van de schakelaar, als deze ingeschakeld is meet men de spanning op de kabels vanaf de string verdeling naar de power module of MPP aansluiting van de omvormer.
11. Meet de Voc spanning en polariteit. Zo weet men zeker dat er geen verwisselingen hebben plaats gevonden in het aansluitproces.
12. Als dit goed is zet dan de DC schakelaar uit, nu kan men de string bekabeling op de power module of MPPT ingang van de omvormer aansluiten.
13. Laat de AC kant uit en start m.b.v. de DC schakelaar de omvormer op. Als het goed is wordt er een foutmelding weergeven omdat er geen netspanning is.
14. Schakel de AC werk schakelaar in. Nu gaat de omvormer aan.
15. Meet de string spanning. Deze zal lager zijn dan de Voc spanning (MPPT spanning van de string).
16. Meet met een stroomtang de verschillende stringen, nu meet men de MPP stroom. De stroom moet voor iedere gelijke string ongeveer hetzelfde zijn.
17. Meet aan de AC zijde m.b.v. stroomtang de stroom die terug het net in gaat.
18. Bij power modulen met gelijk aantal panelen moet dat ongeveer gelijk zijn.

Als bovenstaande werkt dan draait de installatie. Noteer alle gemeten waarden en leg dit vast in een opleverdocument. Dit document is essentieel voor het aanvragen van garantie.
Download hier uw voorbeeld document

U kunt ook NTA 8013:2003 raadplegen voor het controleren van PV-systemen.

WhatsApp
Downloads