Welke invloed heeft de temperatuurcoëfficiënt op het rendement van een zonnepaneel?

In de datasheet van ieder zonnepaneel staat wat de temperatuurcoëfficiënt van het betreffende paneel is. Maar wat houdt deze waarde exact in en wat zegt het over het rendement van een zonnepaneel?

Rendementsverlies

Het rendement van een zonnepaneel is nooit constant, het hangt af van de hoeveelheid zonnestraling maar ook van de temperatuur van het zonnepaneel. Door de fabrikant wordt het rendement van een zonnepaneel vastgesteld onder standaard testcondities, deze zijn 1000 Watt per m2 aan instraling en een temperatuur van 25 graden Celsius. Ieder zonnepaneel zal bij een hogere temperatuur dan 25 graden Celsius minder gaan presteren. Het gaat hier niet om de omgevingstemperatuur maar om de temperatuur van het paneel. Hier kan op een zonnige dag wel 35 graden verschil in zitten waardoor de temperatuur van de panelen kan oplopen naar 60 graden.

Het rendementsverlies bij hogere temperatuur wordt veroorzaakt doordat de elektrische geleidbaarheid van de halfgeleider toe neemt. Dit betekent dat de elektronen en gaten van het halfgeleider materiaal minder goed uit elkaar te houden zijn. Omdat de scheiding van lading een noodzaak is voor het ontstaan van een spanningsverschil daalt de spanning over de zonnecellen.

Aanduiding temperatuurcoëfficiënt

De mate waarin een zonnepaneel reageert op temperatuurverhogingen wordt in de datasheet van een zonnepaneel vermeld als de temperatuurcoëfficiënt . De temperatuurcoëfficiënt kan op verschillende manieren worden aangeduid, onder meer in Celsius, Kelvin en milliampère. De meest gebruikte temperatuurcoëfficiënt is het procentuele verlies aan Wp vermogen per 1º Celsius stijging van de temperatuur boven 25º Celsius (Pmax.[%/C º]). De waardes van de temperatuurcoëfficiënt liggen bij panelen die Libra Energy op dit moment verkoopt tussen de-0,258 en -0,41 (% Wp / 1 º C). De gemiddelde temperatuurcoëfficiënt in de markt ligt op dit moment rond de -0,40%.

Het paneel dat op dit moment het beste scoort op het gebied van temperatuurcoëfficiënt is het Panasonic HIT paneel. Deze module heeft een temperatuurcoëfficiënt van -0,258% waardoor het rendementsverlies bij 60 graden slechts 9,03% is.

Verschil tussen panelen

In onderstaande tabel vindt u een aantal van onze zonnepanelen met de bijbehorende temperatuurcoëfficiënt.

Zonnepaneel Temp. coëfficiënt(Pmax.[%/C º] Rendementsverlies bij 60ºC
Panasonic HIT N330Wp -0,258 -9,03%
Boviet 300Wp- Mono -0.40 -14%
Boviet 275Wp-Poly- -0,41 -14.35%
JA Solar 290 Mono black -0,39 -13,65%
JA Solar 275Wp Poly -0,41 -14,35%
Longli 280Wp Mono Black -0,41 -14,35%

 

Naast het rendement heeft de temperatuurcoëfficiënt ook invloed op de berekening van de maximale stringlengte. Dit komt omdat de spanning juist stijgt met temperaturen lager dan 25 Cº. In deze FAQ kunt u hier alles over lezen.

WhatsApp
Downloads