Vrijwaring

Libra Energy B.V. doet haar uiterste best om altijd juiste en accurate informatie op haar websites te vermelden. Echter kunnen wij geen garantie geven aangaande de juistheid, accuraatheid en volledigheid van de inhoud. De websites van Libra Energy B.V. hebben als doel bezoekers van informatie te voorzien over haar producten en diensten. Wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder dit vooraf te melden.

Deze vrijwaring bevat informatie op welke manier Libra Energy B.V. verantwoordelijk is voor de informatievoorziening op onze websites naar onze bezoekers toe. Leest u deze vrijwaring s.v.p. voordat u gebruik maakt van onze websites.

Libra Energy B.V. is niet aansprakelijk op het niet correct functioneren van de website, tevens stelt Libra Energy B.V. zich vrij van aansprakelijkheid op basis van onjuiste product- of prijsinformatie.

Libra Energy B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud op alle derden pagina’s waar op onze website naar verwezen wordt. Links naar externe websites of websites van derden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoekers. Houd er bij het openen van externe websites rekening mee dat Libra Energy B.V. geen controle heeft op de inhoud ervan.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Libra zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Andere voorwaarden en/of bepalingen zullen nimmer worden geaccepteerd. Hier vindt u onze algemene voorwaarden

Wilt u meer over Libra Energy B.V weten, kijk dan op onze vernieuwde bedrijfspagina.

WhatsApp
Downloads